🙏 มือ

🫷🏿 มือซ้ายดัน: โทนสีผิวเข้ม 🫷🏾 มือซ้ายผลักมือ: โทนสีผิวที่มืดกลาง 🫷🏽 มือซ้ายดัน: โทนสีผิวปานกลาง 🫷🏼 มือซ้ายผลักมือ: โทนสีผิวแสงปานกลาง 🫷🏻 มือซ้ายดัน: โทนสีผิวอ่อน 🫸🏿 ขวาผลักมือ: โทนสีผิวเข้ม 🫸🏾 ขวาผลักมือ: โทนสีผิวที่มืดปานกลาง 🫸🏽 ขวาผลักมือ: โทนสีผิวปานกลาง 🫸🏼 ขวาผลักมือ: โทนสีผิวแสงปานกลาง 🫸🏻 ขวาผลักมือ: โทนสีผิวอ่อน 🫷 ซ้ายผลักมือ 🫸 ขวาผลักมือ 🫶 มือหัวใจ 🫵 นิ้วชี้ชี้ไปที่ผู้ชม 🫰 มือด้วยนิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือไขว้กัน 🫴 มือปาล์ม 🫳 ฝ่ามือลง 🫲 มือซ้าย 🫱 มือขวา 👏 ปรบมือ 🤲 ฝ่ามือเข้าด้วยกัน 🙌 ยกมือขึ้น 👐 เปิดมือ 🤝 การจับมือกัน 🙏 มือพับ