😨 ใบหน้ากังวล

🫨 หน้าสั่น 😵‍💫 ใบหน้าด้วยตาเกลียว 😮‍💨 ใบหน้าหายใจออก 😶‍🌫️ เผชิญหน้ากับเมฆ 🥱 หน้าหาว 🥺 ใบหน้าที่วิงวอน 😭 หน้าร้องไห้ดัง 😳 หน้าแดง 😱 ใบหน้ากรีดร้องด้วยความกลัว 😰 ใบหน้าที่วิตกกังวลกับเหงื่อ 😩 ใบหน้าที่เหนื่อยล้า 😨 ใบหน้าที่น่ากลัว 😧 ใบหน้าที่เจ็บปวด 😦 ใบหน้าที่ขมวดคิ้วด้วยปากอ้า 😢 หน้าร้องไห้ 😟 หน้าเป็นกังวล 😞 ใบหน้าผิดหวัง 😖 ใบหน้าที่สับสน 🙁 ใบหน้าที่ขมวดคิ้วเล็กน้อย 😲 ใบหน้าที่ประหลาดใจ 😣 ใบหน้าที่ขยันหมั่นเพียร ☹️ หน้าขมวดคิ้ว 😕 หน้าสับสน 😓 ใบหน้าที่เศร้าโศกด้วยเหงื่อ 😫 หน้าเหนื่อย 😯 หน้าเงียบ 😮 ใบหน้าด้วยปากอ้าปากค้าง 😥 หน้าเศร้า แต่โล่งใจ