🔵 เรขาคณิต

🟫 สี่เหลี่ยมสีน้ำตาล จัตุรัสขนาดใหญ่สีขาว 🟠 วงกลมสีส้ม 🟡 วงกลมสีเหลือง 🟢 วงกลมสีเขียว 🟣 วงกลมสีม่วง 🟤 วงกลมสีน้ำตาล 🟥 จัตุรัสแดง 🟧 ส้มจัตุรัส 🟨 จัตุรัสสีเหลือง 🟩 จัตุรัสเขียว 🟦 จัตุรัสสีฟ้า 🟪 สี่เหลี่ยมสีม่วง จตุรัสขนาดเล็กขนาดกลางสีขาว จัตุรัสขนาดใหญ่สีดำ วงกลมสีดำ จตุรัสขนาดเล็กขนาดกลางสีดำ ◼️ จัตุรัสกลางสีดำ 🔸 เพชรสีส้มขนาดเล็ก 🔹 เพชรสีฟ้าขนาดเล็ก 🔺 สามเหลี่ยมสีแดงชี้ขึ้น 🔻 สามเหลี่ยมสีแดงชี้ลง จัตุรัสเล็กสีดำ สี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กสีขาว ◻️ จัตุรัสกลางสีขาว 🔵 วงกลมสีน้ำเงิน 🔷 เพชรสีฟ้าขนาดใหญ่ 🔶 เพชรสีส้มขนาดใหญ่ 🔴 วงกลมสีแดง 🔳 ปุ่มสี่เหลี่ยมสีขาว 🔲 ปุ่มสี่เหลี่ยมสีดำ 🔘 ปุ่มตัวเลือก 💠 เพชรด้วยจุด วงกลมสีขาว